Ferieloven gir deg rett til å ta ut 4 uker og 1 dag med feriefritid i løpet av ferieåret. Noen har avtalefestet ferie som gir rett til totalt 5 uker med feriefritid. Fyller du 60 år i løpet av ferieåret har du rett til en ekstra uke med ferie. Er du ansatt etter 30. september har du kun rett på en uke med feriefritid i oppstartsåret hos din nye arbeidsgiver.

Det er både plikter og rettigheter når det gjelder ferie.

Feriefritiden er uten lønn, men som kompensasjon får du utbetalt opptjente feriepenger. Er du ansatt har du rett til å ta ut ferie selv om du ikke har opptjente feriepenger.

Om du er pliktig til å ta ut ferie avhenger av feriepengeopptjeningen i fjor. Du er pliktig til å ta ut det antall feriedager som feriepengene fra i fjor dekker inn lønnsbortfallet for.

Arbeidsgiver kan bestemme når du kan ta ut ferien, men du har rett til å få drøftet ferien med din arbeidsgiver.

Ved tungtveiende sosiale forhold som gjør at du må ta ut ferie på et spesielt tidspunkt (eks: barnehagen er stengt hele juli), må du søke arbeidgiver og be om en drøftelse av ferietiden. Arbeidsgiver vil da se dine behov opp mot behovene til de andre ansatte.

Du kan kreve 3 uker sammenhengende mellom 1. juni og 30. september, men arbeidsgiver bestemmer når du skal ta ut de 3 ukene. Arbeidsgiver må varsle om ferietidspunktet 2 måneder før ferien starter.

Restferien på en uke og 1 dag iht. ferielovens bestemmelser, kan du kreve å få ta ut sammenhengende. Den ekstra uken du har rett på om du er over 60 år i løpet av ferieåret kan du selv bestemme når du vil ta ut. Du må si ifra minst 2 uker i forveien til arbeidsgiver. Dekker ikke feriepengene inn lønnstrekket for hele denne ekstra uken, så er du kun pliktig til å ta ut det antall dager som feriepengene dekker inn.

Har du rett på flere feriedager etter avtalefestet ferie så er det greit å sjekke arbeidskontrakten eller tariffavtalen din for detaljer om dette.

FERIELOVEN