Mva lav sats – fra 6 % til 12 %

Fra 1. oktober 2021 er det vedtatt at mva lav sats igjen skal være 12 %. På grunn av koronapandemien har lav sats merverdiavgift vært redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021.

Koronasituasjonen

Tiltak og råd med hensyn til spredning av COVID-19 viruset blir stadig oppdatert og endret.

Enklere å registreres i mva-registeret

Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret, som erstatter Samordnet registermelding del 2. Behandling av søknaden er nå automatisk og skal gå mye raskere. De fleste bedrifter kan bli godkjent i løpet en dag.

Kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis. Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS).

GDPR – personvernforordningen

GDPR er en forordning som skal styrke personvern ved behandling av personopplysninger. GDPR avløste Personverndirektivet 20. juli 2018. De fleste av oss erfarer dette blant annet ved at man nå ofte må klikke seg igjennom et eller annet samtykke på diverse nettsider, eller at vi har måtte møte opp i banken med kopi av passet […]

Satser for reisegodtgjørelse

Statens satser for reisegodtgjørelser endres jevnlig. Arbeidsgiverportalen viser oppdaterte satser til enhver tid og svarer på ofte stilte spørsmål om reisegodtgjørelse.

Kontaktinfo i altinn

VIKTIG ENDRING I ALTINN! Fra og med nyttår har alle virksomheter plikt til å melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret. Alle virksomheter må melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret fra 15. januar.

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

Lønnsslippen som kommer med feriepengene er ikke alltid lett og forstå. Et spørsmål som ofte dukker opp er hvorfor det trekkes 4/26-deler lønn den måneden man får utbetalt feriepengene. Her er en liten forklaring:

Tid for å planlegge ferien?

Ferieloven gir deg rett til å ta ut 4 uker og 1 dag med feriefritid i løpet av ferieåret. Noen har avtalefestet ferie som gir rett til totalt 5 uker med feriefritid.

La alle betalinger over 10 000,- skje via bank!

I 2011 ble det innført en lovbestemmelsen om tap av skattemessig fradrag og momsfradrag ved kontant betaling på kr 10 000 eller mer. Det vil si at betalingen ikke har skjedd via bank. Dette er et tiltak mot skatteunndragelse og for å bekjempe svart økonomi. I en rettskraftig dom fra Larvik tingrett fra oktober 2016, […]