Fra og med første termin i 2017 blir omsetningsoppgaven erstattet med «skattemelding for merverdiavgift» (mva-melding). Frister for innlevering og betaling blir som før.

Endringene innebærer blant annet at alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal betale innførselsmerverdiavgift på all vareimport fra utlandet. Innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget oppgis ikke lenger i tolldeklarasjonen, men innførselsavgift skal beregnes og rapporteres i mva-meldingen i stedet for tolldeklarasjonen. Innførselsavgiften skal dokumenteres med tolldeklarasjonen og underbilag (salgsdokument mv.).

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.

Dersom dette er aktuelt for deg så anbefaler vi:

Høres dette for innviklet ut, så snakk med regnskapsføreren din 🙂

Finn ut mer på www.skatteetaten.no/mva-melding