Fra og med første termin i 2017 blir omsetningsoppgaven erstattet med «skattemelding for merverdiavgift» (mva-melding). Frister for innlevering og betaling blir som før.

Endringene innebærer blant annet at alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal betale innførselsmerverdiavgift på all vareimport fra utlandet. Innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget oppgis ikke lenger i tolldeklarasjonen, men innførselsavgift skal beregnes og rapporteres i mva-meldingen i stedet for tolldeklarasjonen. Innførselsavgiften skal dokumenteres med tolldeklarasjonen og underbilag (salgsdokument mv.).

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.

Dersom dette er aktuelt for deg så anbefaler vi:

  • Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift.
  • Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.
  • Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften.

Høres dette for innviklet ut, så snakk med regnskapsføreren din 🙂

Finn ut mer på www.skatteetaten.no/mva-melding