Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret, som erstatter Samordnet registermelding del 2.
Behandling av søknaden er nå automatisk og skal gå mye raskere. De fleste bedrifter kan bli godkjent i løpet en dag.

Nytt med denne løsningen er også at det normalt ikke skal legges med dokumentasjon, kun ettersendes dersom skattekontoret ber om det.
Den nye løsningen støtter foreløpig ikke endring eller sletting av søknad. Da må du bruke Samordnet registermelding.