Arbeidstaker har i utgangspunktet rett til 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Ved sykdom har arbeidstaker rett til utsettelse av planlagt ferie eller eventuelt ny ferie tilsvarende antall dager med sykdom i løpet av ferieavviklingen. Den utsatte ferien gis så langt det er mulig innen 30. september.
Arbeidsgiver skal legge til rette for og påse at all ferie avvikles innenfor ferieåret, så sant det er nok uker igjen av året.

Ferieloven gir adgang til at det kan inngås en avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Dersom det ikke inngås avtale om overføring av ferie som ikke er avviklet, vil ikke ferien forsvinne av den grunn. Den vil automatisk bli overført til neste år.

Forskjellen på den ferien som avtales overført, og den som automatisk overføres i mangel på avvikling, er at arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for at det ikke er tilrettelagt for ferieavvikling i ferieåret.

Denne artikkelen er hentet fra oppslagsverket Sticos. Du kan også lese mer om dette på lovdata.no – ferieloven.