VIKTIG ENDRING I ALTINN!

Fra og med nyttår har alle virksomheter plikt til å melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret.

Alle virksomheter må melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret fra 15. januar.
De som ikke har varslingsadresse i Altinn må legge dette inn i virksomhetsprofilen i Altinn.

Virksomheter som allerede er registrert i Enhetsregisteret, og som har lagt inn e-post eller mobil i sin virksomhetsprofil i Altinn, trenger ikke å melde varslingsadresse på nytt. Disse må bare oppdatere varslingsadressene i Altinn ved endring. Ved nyregistrering må du sende inn opplysninger om e-postadresse eller mobiltelefonnummer i Samordnet registermelding.

Med varslingsadresser kan alle virksomheter motta varsling om enkeltvedtak og andre viktige meldinger fra det offentlige. Opplysningene vil ikke være tilgjengelig for andre enn offentlige myndigheter.

Les mer om elektronisk varslingsadresse  i høringssaken på regjeringen.no og forskriftsendringen på Lovdata.no.