Tiltak og råd med hensyn til spredning av COVID-19 viruset blir stadig oppdatert og endret. Informasjon fra regjeringen og departementene er samlet og oppdatert på følgende nettside:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/