Nå når røddagene kommer på rekke og rad er det mange som lurer på hvilke rettigheter de har når de gjelder lønn på Hellig – og høytidsdager.

Disse regnes som helligdager:

Arbeidsmiljøloven sier det skal være arbeidsfri fra klokken 1800 dagen før en søndag eller helligdag til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jobber du innenfor disse tidene så regnes det som helgedagsarbeid.

1. og 17. mai er regulert i egen lov med tilhørende forskrift om lønn. Dersom 1. eller 17. mai faller på en søndag eller helligdag, skal arbeid kvelden før disse dagene ikke regnes som søndags- eller helligdagsarbeid før etter klokken 22.00. Det er kun retten til lønn på høytidsdagene 1. og 17. mai som er lovregulert. For disse dagene er det fastsatt en egen lov om 1. og 17. mai som høytidsdager, med tilhørende forskrift om lønn.

Om arbeidsforholdet ditt er regulert av en tariffavtale så kan du se om det sår noe der angående lønn på hellig- og høytidsdager.

Her er en artikkel på e24.no om dette temaet:
http://e24.no/privat/penger/har-du-rett-til-loenn-paa-roede-dager/20365253