Fra 1. oktober 2021 er det vedtatt at mva lav sats igjen skal være 12 %. På grunn av koronapandemien har lav sats merverdiavgift vært redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er det vedtatt at satsen igjen skal være 12 %. Satsendringen berører persontransport, overnatting, adgang til idrettsarrangement og kino, utleie av ferie- og fritidshus og campingvirksomhet.