Statens satser for reisegodtgjørelser endres jevnlig. Arbeidsgiverportalen viser oppdaterte satser til enhver tid og svarer på ofte stilte spørsmål om reisegodtgjørelse.Spørsmålene inkluderer:

  • Hva er statens reiseavtaler (-regulativ)
  • Hva er en a) reise, b) yrkesreise og c) arbeidsreise?
  • Hva er et måltid
  • Hvordan dekkes transport
  • Hva er overnatting

Gå til:
https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/ofte-stilte-sporsmal-om-reiseavtalene-reiseregulativene