Fra og med 22. juni 2018 er satsene for dekning av kost etter statens reiseregulativ endret og her er utdrag av endringene:

Når det gjelder reiser med overnatting der reisefraværet strekker seg 6 timer eller mer inn i et nytt døgn, har det tidligere vært slik at du har fått diettgodtgjørelse etter satsen som gjelder ved overnatting for et helt nytt døgn.

Fra 22. juni 2018 vil reiser i Norge som varer fra og med 6 timer og til og med 12 timer ut over et helt døgn gi rett på diettgodtgjørelse etter satsen for dagsreiser 6-12 timer, altså kr 297. Varer overnattingsreisen i mer enn 12 timer ut over et helt døgn, har du rett på diettgodtgjørelse etter satsen for dagreiser over 12 timer, kr 552.

Også i utenlandsregulativet er det endringer under dette punktet. I stedet for å ha rett på full diettgodtgjørelse, vil du nå bare ha rett på 50 % av satsen dersom reisen varer fra 6 til 12 timer inn i det nye døgnet.

En forenkling som har vært etterlengtet hos mange, er at prosentsatsene for måltidstrekk i utlandet nå har blitt lik som i Norge, altså trekk på 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

Måltidstrekkene i Norge blir da som følger:

I utlandet vil verdiene på måltidene avhenge av hvilket land du befinner i.

Klikk denne linken for mer informasjon på regjeringens sider.