Skip to main content Skip to search

Nyheter

Er ferien utsatt på grunn av sykdom?

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett til 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Ved sykdom har arbeidstaker rett til utsettelse av planlagt ferie eller eventuelt ny ferie tilsvarende antall dager med sykdom i løpet av ferieavviklingen. Den utsatte ferien gis så langt det er mulig innen 30. september.
Arbeidsgiver skal legge til rette for og påse at all ferie avvikles innenfor ferieåret, så sant det er nok uker igjen av året.

Ferieloven gir adgang til at det kan inngås en avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Dersom det ikke inngås avtale om overføring av ferie som ikke er avviklet, vil ikke ferien forsvinne av den grunn. Den vil automatisk bli overført til neste år.

Forskjellen på den ferien som avtales overført, og den som automatisk overføres i mangel på avvikling, er at arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for at det ikke er tilrettelagt for ferieavvikling i ferieåret.

Denne artikkelen er hentet fra oppslagsverket Sticos. Du kan også lese mer om dette på lovdata.no – ferieloven.

Les mer

Forenkling av aksjeloven

En rekke endringer i aksjeloven vedtatt av Stortinget trådde i kraft 1. juli.

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.

En av endringene er å forenkle regelverket for gjennomføring av generalforsamling. Det er ikke lenger ansett som hensiktsmessig at aksjeeiere og selskapsledelsen er nødt til å samles fysisk for å gjennomføre generalforsamling. Fra 1. juli er det lovfestet en rett til elektronisk deltakelse på generalforsamling.

I dag kan små aksjeselskaper velge om årsregnskapet skal revideres eller ikke. Fra 1. juli vil dette også gjelde små aksjeselskap som er morselskap (et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap). Samtidig forenkles reglene for hvordan dette kan gjennomføres.

Flere av kravene til revisors særattestasjoner oppheves også. Dette innebærer at selskapene sparer kostnader ved enkelte kapitaltransaksjoner.

Klikk her for mer informasjon.

Les mer

Endring i rapportering av merverdiavgift fra 2017

Fra og med første termin i 2017 blir omsetningsoppgaven erstattet med «skattemelding for merverdiavgift» (mva-melding). Frister for innlevering og betaling blir som før.

Endringene innebærer blant annet at alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal betale innførselsmerverdiavgift på all vareimport fra utlandet. Innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget oppgis ikke lenger i tolldeklarasjonen, men innførselsavgift skal beregnes og rapporteres i mva-meldingen i stedet for tolldeklarasjonen. Innførselsavgiften skal dokumenteres med tolldeklarasjonen og underbilag (salgsdokument mv.).

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.

Dersom dette er aktuelt for deg så anbefaler vi:

  • Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift.
  • Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.
  • Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften.

Høres dette for innviklet ut, så snakk med regnskapsføreren din 🙂

Finn ut mer på www.skatteetaten.no/mva-melding

Les mer

Nytt år

Fyrverkeri

Da er det sannelig straks nyttår! Tiden siden oppstart 1. oktober har gått utrolig fort for oss. Vi har truffet og pratet med de fleste av våre nye kunder og vi setter stor pris på samtalene. Det har vært utrolig trivelig og vi har lært mye om mangt. Vi ser fram til året som kommer og vil gjerne ha flere kaffebesøk både på Glåmos og i Ålen.

Det har tatt litt tid å komme inn i nye systemer og rutiner, men nå begynner alt å komme i gjenge.

Vi fortsetter med kontortid på Glåmos mandag tom fredag 08:00 – 15:00.
Kontordagen i Ålen flyttes til mandager 08:30 – 15:30.

I Ålen skal vi holde til i samme hus, men i inngangen ved siden av der Hov-galleriet ligger. Vi ser at det er behov for denne dagen siden vi har hatt mye besøk på torsdagene i Ålen og kommer derfor til å fortsette med denne løsningen framover.

Det blir lagt ut informasjon om det nye merverdiavgiftssystemet i begynnelsen av det nye året for den som ønsker å sette seg inn i det.

Ellers kjører vi på med friskt mot og godt humør og gleder oss til å jobbe videre med dere i 2017. Tusen takk til dere som har gjort dette til noen særs trivelige oppstartsmåneder for oss!

Les mer

Ny termin!

Da nærmer vi oss ny frist for omsetningsoppgave. Alle kunder må huske å levere bilag til oss. Gjerne innen 20.november.

Les mer

Veiviser

Skilt over inngang Skilt på framsiden

Da har vi satt opp logoene på huset. Nå skal det være enkelt å finne oss her oppi Vollberget.

Les mer

Velkommen!

interior-vekommen-031016

Monitor Regnskap AS er nå i gang med sin virksomhet.

Vi har flotte nye lokaler i Vollberget på Glåmos og ser fram til vår nye arbeidshverdag i eget firma.

Vi gleder oss til å bli kjent kundene våre og ønsker nye kunder hjertelig velkomne.
Se dere rundt omkring på websiden vår og kom gjerne og besøk oss på Glåmos.

Vi lover en god kopp kaffe til alle som stikker innom!

Les mer

Vi gleder oss!

Nå er det noen dager til startskuddet går for Monitor Regnskap AS.

Vi gjør siste finish på lokaler og systemer slik at vi er klare til å ta imot kunder 1. oktober.

Vi gleder oss!

Les mer

Kundemøte i Ålen

Mandag 19. september hadde vi vårt første kundemøte i Ålen.

Vi var spente på hvor mange som ville komme og hvordan stemnigen var med hensyn til endring av regnskapsbyrå. Vi var gledelig overrasket over antallet som møtte.

Vi håper vi fikk introdusert oss på en grei måte og at informasjonen vi presenterte var nyttig og betryggende.

Vi satte også pris på at flere hadde spørsmål til oss.

20et er viktig å få snakket godt sammen framover. Desto mer vi vet om våre kunder og deres behov, desto bedre er vi i stand til å utføre en god jobb.

Les mer