Skip to main content Skip to search

recent blog posts

Mva lav sats – fra 6 % til 12 %

8.11.2021 / by Monika.G / 0 kommentarer

Fra 1. oktober 2021 er det vedtatt at mva lav sats igjen skal være 12 %. På grunn av koronapandemien har lav sats merverdiavgift vært redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til 30. september…

Koronasituasjonen

19.03.2021 / by Monika.G / 0 kommentarer

Tiltak og råd med hensyn til spredning av COVID-19 viruset blir stadig oppdatert og endret.

Enklere å registreres i mva-registeret

19.03.2021 / by Monika.G / 0 kommentarer

Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret, som erstatter Samordnet registermelding del 2. Behandling av søknaden er nå automatisk og skal gå mye raskere. De fleste bedrifter kan bli godkjent i løpet en dag.

Kurs for nye næringsdrivende

5.12.2019 / by Monika.G / 0 kommentarer

Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis. Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS).

GDPR – personvernforordningen

5.12.2019 / by Monika.G / 0 kommentarer

GDPR er en forordning som skal styrke personvern ved behandling av personopplysninger. GDPR avløste Personverndirektivet 20. juli 2018. De fleste av oss erfarer dette blant annet ved at man nå ofte må klikke seg igjennom et eller annet samtykke på…

Satser for reisegodtgjørelse

13.09.2018 / by Monika.G / 0 kommentarer

Statens satser for reisegodtgjørelser endres jevnlig. Arbeidsgiverportalen viser oppdaterte satser til enhver tid og svarer på ofte stilte spørsmål om reisegodtgjørelse.

Kontaktinfo i altinn

5.09.2018 / by Monika.G / 0 kommentarer

VIKTIG ENDRING I ALTINN! Fra og med nyttår har alle virksomheter plikt til å melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret. Alle virksomheter må melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret fra 15. januar.

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

1.06.2018 / by Monika.G / 0 kommentarer

Lønnsslippen som kommer med feriepengene er ikke alltid lett og forstå. Et spørsmål som ofte dukker opp er hvorfor det trekkes 4/26-deler lønn den måneden man får utbetalt feriepengene. Her er en liten forklaring:

Tid for å planlegge ferien?

23.03.2018 / by Monika.G / 0 kommentarer

Ferieloven gir deg rett til å ta ut 4 uker og 1 dag med feriefritid i løpet av ferieåret. Noen har avtalefestet ferie som gir rett til totalt 5 uker med feriefritid.

La alle betalinger over 10 000,- skje via bank!

25.09.2017 / by Monika.G / 0 kommentarer

I 2011 ble det innført en lovbestemmelsen om tap av skattemessig fradrag og momsfradrag ved kontant betaling på kr 10 000 eller mer. Det vil si at betalingen ikke har skjedd via bank. Dette er et tiltak mot skatteunndragelse og…

Er ferien utsatt på grunn av sykdom?

15.08.2017 / by Monika.G / 0 kommentarer

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett til 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Ved sykdom har arbeidstaker rett til utsettelse av planlagt ferie eller eventuelt ny ferie tilsvarende antall dager med sykdom i løpet av ferieavviklingen….

Forenkling av aksjeloven

7.08.2017 / by Monika.G / 0 kommentarer

En rekke endringer i aksjeloven vedtatt av Stortinget trådde i kraft 1. juli. Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. En av endringene er å forenkle regelverket for gjennomføring av…

Lønn på hellig- og høytidsdager?

3.05.2017 / by Monika.G / 0 kommentarer

Nå når røddagene kommer på rekke og rad er det mange som lurer på hvilke rettigheter de har når de gjelder lønn på Hellig – og høytidsdager.

Endring i rapportering av merverdiavgift fra 2017

17.01.2017 / by Monika.G / 0 kommentarer

Fra og med første termin i 2017 blir omsetningsoppgaven erstattet med «skattemelding for merverdiavgift» (mva-melding). Frister for innlevering og betaling blir som før. Endringene innebærer blant annet at alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal betale innførselsmerverdiavgift på all…

Nytt år

29.12.2016 / by Monika.G / 0 kommentarer

Da er det sannelig straks nyttår! Tiden siden oppstart 1. oktober har gått utrolig fort for oss. Vi har truffet og pratet med de fleste av våre nye kunder og vi setter stor pris på samtalene. Det har vært utrolig…

Ny termin!

15.11.2016 / by Monika.G / 0 kommentarer

Da nærmer vi oss ny frist for omsetningsoppgave. Alle kunder må huske å levere bilag til oss. Gjerne innen 20.november.

Veiviser

31.10.2016 / by Monika.G / 0 kommentarer

  Da har vi satt opp logoene på huset. Nå skal det være enkelt å finne oss her oppi Vollberget.

Velkommen!

1.10.2016 / by Monika.G / 0 kommentarer

Monitor Regnskap AS er nå i gang med sin virksomhet. Vi har flotte nye lokaler i Vollberget på Glåmos og ser fram til vår nye arbeidshverdag i eget firma. Vi gleder oss til å bli kjent kundene våre og ønsker nye kunder…

Vi gleder oss!

28.09.2016 / by Webmaster monitorregnskap.no / 0 kommentarer

Nå er det noen dager til startskuddet går for Monitor Regnskap AS. Vi gjør siste finish på lokaler og systemer slik at vi er klare til å ta imot kunder 1. oktober. Vi gleder oss!

Kundemøte i Ålen

20.09.2016 / by Webmaster monitorregnskap.no / 0 kommentarer

Mandag 19. september hadde vi vårt første kundemøte i Ålen. Vi var spente på hvor mange som ville komme og hvordan stemnigen var med hensyn til endring av regnskapsbyrå. Vi var gledelig overrasket over antallet som møtte. Vi håper vi…