Skilt over inngang Skilt på framsiden

Da har vi satt opp logoene på huset. Nå skal det være enkelt å finne oss her oppi Vollberget.